AQUARIUS DUO
AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO

Naše usluge znamo da prilagodimo malim preduzećima i preduzetnicima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog kljenta kojima nudimo svoje usluge, vode nas temeljitom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja

Naša Agencija vrši sledeće računovodstvene usluge:

Naš Agencija za vas može da obavlja kompletno vođenje, ili pak možete da nam prepustite samo određena područja.U zavisnosti od pojedinačnog dogovora sa klijentom, upoznavanju sa opštim uslovima saradnje, potpisuje se ugovor, koji može u bilo koje doba da se promeni sa aneksom, gde se dogovaramo o proširenju ili smanjenju obima usluga. Princip našeg poslovanje je da se krajem svakog meseca fakturisu usluge koje je Agencija vršila klijentu tokom istog, nakon čega se dostavlja klijentu i on je u obavezi da svoja dugovanja prema nama izmiri do 10-og u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko dođe do dugovanja dužeg od mesec dana, naša Agencija će prestati da pruža ugovorene uluge i doći će do prekida saradnje i raskida Ugovora.

Naslovna | Korisni saveti | Usluge | Promocije | Klijenti | O nama